[Mới 2019] Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non 2019 – 2020

[Mới 2019] Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non 2019 – 2020
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non là một phần để đánh giá khả năng tiếp nhận chủ trương, và hướng đổi mới chính sách dạy mà học mà Sở Giáo Dục đề ra. Đây là một bài mang ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao nhận thức và trình độ của thế hệ mai sau. Thông thường,  lớp bồi dưỡng thường xuyên diễn ra trong 1 tháng với 39 nội dung.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau xem bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non dưới đây nhé! Chắc chắn, chúng sẽ giúp bạn hoàn thành bài thu hoạch xuất sắc nhất.
bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non

THAM KHẢO và DOWNLOAD ngay 2 mẫu mới nhất tại đây

button download

CÁC MẪU LIÊN QUAN:

Mẫu 1: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non

 
Dưới đây là hai mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non được nhiều người sử dụng phổ biến. Bạn hãy cùng tham khảo, lựa chọn ý tốt để hoàn thành bài thu hoạch một cách xuất sắc nhất nhé!
PHÒNG GD & ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Tam Hải, ngày 10 tháng 05 năm 2019
 
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Các căn cứ học BDTX:
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng 7 năm 2012 về quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non.
 Thực hiện công văn số 1445/SGDĐTMN, ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện BDTX
Căn cứ hướng dẫn học BDTX của Phòng GD & ĐT huyện Núi Thành. Cũng như  căn cứ vào kế hoạch BDTX của bản thân . Tôi đã thực hiện học BDTX năm học 2016-2017 bao gồm các nội dung:
II. Nội dung Học BDTX
1. Khối kiến thức bắt buộc:
– Nội dung 1: Bồi dưỡng về đường lối, chính sách như học bồi dưỡng chính trị và các văn bản liên quan đến  giáo dục mầm non( 30 tiết)
– Nội dung 2: Bồi dưỡng chuyên môn hè, bồi dưỡng thường xuyên, học tập các  chuyên  đề do phòng GD & ĐT tổ chức và thực hành  các hoạt động( 30 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn: gồm có 4 nội dung
– Module MN 10: Tư vấn về chăm sóc giáo dục mầm non( 15 tiết)
– Module  MN 12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- 6 tuổi( 15 tiết)
– Module MN 13: Phương pháp tư vấn về về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp( 15 tiết)
– Module MN 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội( 15 tiết)
       Các modul này được tôi lựa chọn dựa trên cơ sở đặc điểm tình hình của  trường lớp tôi đang công tác. Được sự xét duyệt của ban giám hiệu nhà trường
III. Kết quả học BDTX
       Qua học BDTX năm học 2016-2017 đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong  quá  trình công tác nhằm giúp cho bản thân nâng cao kiến thức kỹ năng sư phạm
– Học BDTX giúp tôi nắm được một số văn bản  pháp qui về chính trị kinh tế của đất nước . Những đổi mới của Đảng- Nhà Nước về kinh tế, chính trị cũng như những đổi mới về giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.
– Thông qua bồi dưỡng chuyên môn hè tôi  được củng cố và tăng thêm khối kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nhằm giúp tôi rất nhiều trong công tác chuyên môn.
– Qua học  modul 10: Giúp tôi có hiểu biết chung về cách tư vấn cho giáo viên trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, biết cách tư vấn về chăm sóc và giáo dục mầm non cho các bậc cha mẹ trẻ .
 Cụ thể: Xác định đúng mục đích, vai trò, hình thức, phương pháp và nội dung tư vấn về CS-GD trẻ MN; lựa chọn và áp dụng các nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn phù hợp
– Việc học tập nghiêm túc  Modul 12,  Giúp tôi nắm được mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tư vấn về chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ có con từ 3-6 tuổi.
Cụ thể: Nắm được nhu cầu của trẻ 3-6 tuổi, vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục trẻ từ 3-6 tuổi; biết lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp và hình thức tư vấn cho cha mẹ trẻ 3-6 tuổi phù hợp với tựng đối tượng và điều kiện thực tế.
–  Với việc học Modul 13. Giúp tôi biết cách tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
Cụ thể: Phân tích được các lĩnh vực cần hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp và các hình thức,
phương pháp, công cụ hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên.
– Qua việc học Modul 14. Trang bị cho tôi và giáo viên một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục.
Cụ thể: Nắm được những vấn đề cơ bản về nội dung, mục tiêu và phương pháp tư vấn về giáo dục MN cho các tổ chức xã hội. Lựa chọn nội dung, vận dụng phương pháp phù hợp.
          Tóm lại: Qua học các moldul tự chọn trên giúp tôi nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ về  lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch của trường, của ngành.  Đồng thời, quá trình tham gia học BDTX được tham gia  trao đổi, thảo luận cùng đồng nghiệp giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm của đồng nghiệp hơn.
VI. Kết luận
Như chúng ta thấy giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của chương trình giáo dục thường xuyên cho mọi người; là giai đoạn đầu tiên của việc hình thành và phát triển nhân cách. Những kết quả đạt được ở độ tuổi này có ý nghĩa quyết định đến sự hình thành và phát triển nhân cách  trong suốt cuộc đời của đứa trẻ. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào  chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội. Vì vậy là CBQL tôi cần phải cập nhật thông tin, kiến thức thường xuyên liên tục mới có thể đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay . Như vậy việc học tập BDTX là vô cùng cần thiết , quan trọng. Chính vì vậy mà tất cả các CB-GV cần phải học tập một cách nghiêm túc để việc học BDTX đạt được hiệu quả cao.
                                              Tam Hải, ngày 06 tháng 05 năm 2017
                                                                              Người viết thu hoạch
                                                                                  Lê Thị Hồng Trinh

MẪU 2: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân cho giáo viên

TRƯỜNG MẦM NON
TỔ:………………………………
—————–                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2018-2019
Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Năm vào ngành giáo dục ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chuyên ngành ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao trong năm học: …………………………………………………………………………………………………………………
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch
– Thực hiện công văn số 2012/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016;
– Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên;
– Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lý trường THPT;
– Thông tư số 30/2011-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THPT;
– Căn cứ hướng dẫn số ………./……-……. ngày …./…./……….. của Sở GD&ĐT ……….. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018;
– Căn cứ hướng dẫn số ………/………..-……… ngày ……/……./……. của Sở GD&ĐT ……….. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên với CBQL năm học 2017-2018;
– Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, phân công của tổ chuyên môn;
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
– Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học…theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
– Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX
B. Nội dung bồi dưỡng:
1. Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
– Thời lượng: 30 tiết
– Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
– Thời lượng: 30 tiết
– Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
– Thời lượng : 60 tiết
– Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
+ Môđun 1: Cá nhân lựa chọn môđun và ghi rõ tên môđun vào kế hoạch( nhà trường sẽ tổng hợp, chọn 1 mô đun để bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch chung của nhà trường). Nhà trường lựa chọn môđun 14 về Dạy học theo chủ đề tích hợp để BD tập trung
+ Mô đun 2: Cá nhân lựa chọn môđun và ghi rõ tên môđun vào kế hoạch này( tổ chuyên môn tổng hợp, lựa chọn một môđun để bồi dưỡng tập trung theo đơn vị tổ nhóm bộ môn).
+ Môđun 3: Giáo viên tự chọn môđun và lập kế hoạch chi tiết tự bồi dưỡng
+ Môđun 4: Giáo viên tự chọn môđun và lập kế hoạch chi tiết tự bồi dưỡng
– Hình thức bồi dưỡng, thời gian học…
Ghi chú: Các Hình thức bồi dưỡng tham khảo:
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung;
2. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn: tổ, nhóm, cụm trường…
3. Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp..
4. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu…
5. Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa (qua mạng internet).
C. Những khuyến nghị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    ……….., ngày…tháng….năm…
Duyệt của BGH                                          Duyệt của tổ CM                                                              Người lập kế hoạch
(kí, ghi rõ họ tên)                                             (kí, ghi rõ họ tên)                                                                   (kí, ghi rõ họ tên)
Trên đây là tổng hợp mẫu bài thu hoach bồi dưỡng thường xuyên mầm non hay, đầy đủ nhất năm 201. Bài thu hoạch càng tốt thì càng thấm nhuần tư tưởng, phương pháp dạy và học, giúp các con học tập và rèn luyện tốt, tạo ra thế hệ sau ngày càng mạnh, càng phát triển. Viettorrent.vn luôn sát cánh cùng bạn, nếu có thắc mắc gì trong nội dung bài thu hoạch thì bạn chớ ngại ngần chia sẻ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi xin kính chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!  

Share this post