Thích Nhất Hạnh - Trái tim của bụt [ PRC]

Download Thích Nhất Hạnh - Trái tim của bụt [ PRC] 
Small Description
Basic Info
Uploaded bynguyenminh2301 (Power User) at 2011-10-11 21:31:00
Action
Social
  • 0
Hot Meter
  • Views: 653
  • Hits: 32
  • Snatched: 17 x time(s)
  • Last Action: 2014-10-31 07:10:55
Peers2 Seeder | 0 Leecher
Thích Nhất Hạnh - Trái tim của bụt [ PRC] screenshots

TRÁI TIM CỦA BỤT
Tác giả: THÍCH NHẤT HẠNH.
Phiên tả và hiệu đính: Chân Đoan Nghiêm, Chân Văn
Tâm Phước và Diệu Chánh
Nhà xuất bản Tôn giáo.
Năm xuất bản: 2005.

" Trái tim của Bụt" là Phật pháp căn bản để dạy cho người xuất gia, đã và đang được sử dụng bởi các giáo thọ trẻ ở Việt Nam, dùng giảng dạy trong các trường Phật học cơ bản. Cuốn sách tập hợp 15 bài phật pháp căn bản. Các vị giáo thọ trẻ ở Việt Nam dùng "Trái Tim Của Bụt" làm tài liệu giảng dạy và họ cũng sử dụng nhiều tư liệu khác của Làng Mai.Trải qua quá trình dạy dỗ và thực tập thì tác giả đã sáng tạo ra được những pháp môn rất mầu nhiệm mà những người tại gia và cư sĩ cũng có thể thừa hưởng được. Những quan niệm như tăng thân, tăng nhãn, làm mới, soi sáng, thiền lạy, đệ nhị thân v.v ... là những hoa trái của sự thực tập và học hỏi ở Làng Mai, Hiện nay cuốn sách không những được sử dụng trong giới xuất gia mà còn được sử dụng trong giới tại gia...

Trích "Bài 01 Tu phật học phật"

Quote
Phải học kinh điển một cách khôn ngoan

Chúng ta biết rằng hơn 400 năm sau khi Bụt nhập diệt, kinh điển mới được chép thành văn. Trước đó kinh điển chỉ được truyền tụng bằng miệng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, do các vị gọi là kinh sư. Các vị kinh sư ngày xưa thuộc hết các kinh điển và có nhiệm vụ tụng đọc lại cho đại chúng nghe. Có những vị thuộc lòng tất cả tạng kinh. Ngoài các vị kinh sư còn có những vị luật sư. Các vị kinh sư thuộc kinh, những vị luật sư thì nhớ luật. Sự truyền thừa kinh và luật hoàn toàn căn cứ vào trí nhớ. Mãi đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch kinh điển mới được ghi chép. Vì vậy trong thời gian bốn, năm trăm năm truyền thừa, nhiều điều sai lầm cũng được chép lại, lý do là nhiều thế hệ Phật tử đã nhớ sai, hiểu lầm và hành trì không đúng.

Chúng ta biết rằng ngay chính trong thời Bụt còn tại thế mà nhiều người vẫn không hiểu được lời Bụt dạy, vẫn diễn giải lời Bụt một cách sai lầm. Nhiều khi Bụt phải gọi người đó tới hỏi: ‘‘Thầy nghe như thế nào mà thầy nói như vậy?’’ Không những người ngoài đời hiểu lầm giáo lý của Bụt, mà cả trong giáo đoàn cũng có nhiều người hiểu lầm nữa. đọc kinh Người Bắt Rắn, chúng ta đã thấy chính đệ tử của Bụt đã hiểu lầm Bụt, ngay trong khi Bụt còn tại thế. Vậy thì trong 400 năm, 500 năm sau ngày Bụt nhập diệt, truyền thừa lại những lời của Bụt bằng trí nhớ, bằng cách truyền miệng, thế nào cũng có sai lầm. Sai lầm không những vì nhớ lầm mà thôi, mà còn vì cách hiểu và hành trì không đúng. Khi hiểu sai rồi hành trì sai, thì những lời Bụt dạy truyền lại cũng sai luôn.

Vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận trong khi học đạo Bụt, và đừng bị kẹt vào những câu những chữ ở trong kinh. Trong truyền thống Đại thừa có câu ‘‘y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan’’, nghĩa là nếu quý vị nương vào kinh mà giải nghĩa từng chữ, từng câu một thì thế nào cũng nói oan cho các đức Bụt trong ba đời. Nhưng cũng phải biết câu thứ hai ‘‘ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết’’, nghĩa là nếu quý vị bỏ một chữ trong kinh đi thì những điều quý vị nói sẽ có thể tương tự những điều ma quỷ nói. Một mặt mình không thể bỏ kinh được, một mặt mình không nên quá chấp vào từng chữ từng câu để cắt nghĩa. Đó là thái độ khôn ngoan của những người học Phật. Phải nương vào kinh, nhưng sử dụng kinh với tất cả sự thông minh và khôn khéo của mình thì mới không bị kẹt quá vào những câu những chữ trong kinh điển.

Theo lời truyền tụng, thì ở Tích Lan vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Thiên Chúa giáng sinh người ta đã có ý định ghi chép lại những lời Bụt dạy. Nhưng mãi tới thế kỷ trước Thiên Chúa giáng sinh thì các vị mới thực hiện được việc chép lại kinh điển trên lá bối. Và cũng theo lời truyền tụng trên thì lúc đó ở trong giáo đoàn chỉ còn lại một thầy thuộc lòng được hết tất cả các kinh trong Đại Tạng. Chỉ có một thầy, những thầy khác cũng thuộc nhưng không thuộc hết. Điều này cho người ta thấy nguy cơ thất truyền kinh điển, nên vội tìm cách chép kinh. Người ta cũng kể rằng thầy đó tuy thuộc hết tất cả các kinh nhưng tánh tình không dễ thương. Tuy nhiên mọi người đành phải chịu đựng, chiều chuộng hết mực để thầy ấy ngồi tụng lại tất cả các kinh mà thầy thuộc cho người ta ghi chép trên lá bối. Khi nghe câu chuyện đó tôi rất buồn cười. Vì nếu thầy đó tính tình khó chịu thì có lẽ thầy hiểu và thực tập kinh cũng không hay gì mấy, do đó kinh thầy thuộc cũng không thể đúng hoàn toàn.
Mục lục
Quote


Phật pháp căn bản
Bài 01 Tu phật học phật
Bài 02 Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng
Bài 03 Pháp thoại đầu
Bài 04 Niềm vui tương đối
Bài 05 Đạo đế, bát chánh đạo
Bài 06 Quá trình văn tư tu
Bài 07 Bát chánh đạo tương sinh tương tức
Bài 08 Ái ngữ
Bài 09 Chánh niệm và 51 tâm hành
Bài 10 Sống giây phút hiện tại
Bài 11 Chánh niệm là tự làm chủ
Bài 12 Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu
Bài 13 Như lý tác ý
Bài 14 Quán chiếu cảm thọ
Bài 15 Quán pháp trong pháp
Bài 16 Chánh định
Bài 17 Pháp ấn
Bài 18 Chuyển hóa tập khí
Bài 19 Quán không trong năm lễ
Bài 20 Quán vô tác vô nguyện
Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân
Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm
Bài23 Tu tập từ quán
Bài 24 Niềm tin thể hiện trong đời sống
Bài 25 Bài kết thúc


Tags

Other releases

Same genre with Thích Nhất Hạnh - Trái tim của bụt [ PRC]

Nữa chữ cũng thầy - Võ Hồng [PDF]Sức mạnh của hiện tại ( Ebook /Audio Book )+ A New Earth + .. - Eckhart Tolle [PRC]Bộ Harry Potter gồm 7 tập Tiếng Việt và 7 tập Tiếng Anh[PRC]Yêu tinh tình yêu – Nguyễn ViSherlock Holmes Toàn Tập - Trọn Bộ 4 tiểu thuyết 56 truyện[PRC]Mười người da đen nhỏ - Agatha Christie [PRC]

Comment for Thích Nhất Hạnh - Trái tim của bụt [ PRC]

Only members can create comment.