Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Download Giáo trình kỹ năng giao tiếp 
Small Description
Basic Info
Uploaded by24hfangem (User) at 2011-09-20 17:23:40
Action
Social
  • 4
Hot Meter
  • Views: 541
  • Hits: 60
  • Snatched: 36 x time(s)
  • Last Action: 2014-09-21 16:48:21
Peers1 Seeder | 0 Leecher
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Giáo trình kỹ năng giao tiếp screenshots


Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

   Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
   Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
   Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
   Chương 4: Phong cách giao tiếp
   Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
   Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
   Chương 7: Thương lượng
   Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
   Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
   Chương 10: Giao tiếp văn phòng
   Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

Thông Tin Về Sách

Dạng file: PDF

Dung lượng: 18.8 MB

Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Tác giả: TH.S Chu Văn Đức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tags

Other releases

Same genre with Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Lab mô tả cách sử dụng CEH V7 Tools bằng tiếng việtEconomy RC1000 - Vol 1 PDFBộ sưu tập thành ngữ tiếng Anh theo chủ đề [Sưu tầm] [PRC]Bộ Sách Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt STARTER TOEIC 3rd Edition [PDF]Không Bao Giờ Là Thất Bại! Tất Cả Là Thử Thách (Tự Truyện Của Chung Ju Yung - Người Sáng Lập Tập Đoàn Hyundai) - Chung Ju Yung [PRC]

Comment for Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Only members can create comment.