Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Download Giáo trình kỹ năng giao tiếp 
Small Description
Basic Info
Uploaded by24hfangem (User) at 2011-09-20 17:23:40
Action
Social
  • 4
Hot Meter
  • Views: 506
  • Hits: 60
  • Snatched: 36 x time(s)
  • Last Action: 2014-08-30 10:04:36
Peers1 Seeder | 0 Leecher
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Giáo trình kỹ năng giao tiếp screenshots


Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

   Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
   Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
   Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
   Chương 4: Phong cách giao tiếp
   Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
   Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
   Chương 7: Thương lượng
   Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
   Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
   Chương 10: Giao tiếp văn phòng
   Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

Thông Tin Về Sách

Dạng file: PDF

Dung lượng: 18.8 MB

Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Tác giả: TH.S Chu Văn Đức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tags

Other releases

Same genre with Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Chuyện của chú gián - Giải pháp tối ưu cho bạn - Craig Hovey [PDF]136 bài luận hay nhất (136 Best Models Essays) - Milon Nandy [PDF]TutsPlus-Learning YUITraditional Aikido.Vol.2 - Morihiro Saito - Tài liệu Akido [PDF]Britannica Illustrated Science Library - Bộ Sưu Tập Sách Khoa Học Thú Vị [PDF]C# 5.0 in a Nutshell: The Definitive Reference by  Joseph Albahari ,  Ben Albahari [pdf]

Comment for Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Only members can create comment.