Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Download Giáo trình kỹ năng giao tiếp 
Small Description
Basic Info
Uploaded by24hfangem (User) at 2011-09-20 17:23:40
Action
Social
  • 4
Hot Meter
  • Views: 599
  • Hits: 65
  • Snatched: 40 x time(s)
  • Last Action: 2014-10-31 16:08:29
Peers0 Seeder | 0 Leecher
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Giáo trình kỹ năng giao tiếp screenshots


Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

   Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
   Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
   Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
   Chương 4: Phong cách giao tiếp
   Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
   Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
   Chương 7: Thương lượng
   Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
   Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
   Chương 10: Giao tiếp văn phòng
   Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

Thông Tin Về Sách

Dạng file: PDF

Dung lượng: 18.8 MB

Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Tác giả: TH.S Chu Văn Đức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tags

Other releases

Same genre with Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Cambridge Advanced Learner's Dictionary 4th Edition CD [ISO]100 theme design đẹp của PowerPoint [POT]Hướng Dẫn Phát Âm Eng Chuẩn Từ A-Z [PDF]HTML5 - Step by step (Rất hay và chi tiết) [PDF]Photoshop CS4 + Crack Và Video giáo trình dạy photoshop CS4 của KS Dương Trung Hiếu [ISO]Rosetta Stone - French Level 4 & 5 Set (2 CDs) [ISO]

Comment for Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Only members can create comment.