Giáo trình kỹ năng giao tiếp

DownloaddownloadGiáo trình kỹ năng giao tiếpUnbookmarked
Social

Uploaded by24hfangem (User) at 2011-09-20 17:23:40
Small Description
Basic InfoSize: 18.84 MB
Category: Book
Genre: Tài liệu
Actionreport Report torrent
Hot MeterViews: 420
Hits: 54
Snatched: 32 x time(s)
Last Action: 2014-07-24 14:57:04
Peers2 Seeder | 0 Leecher
Thanks by  thereal1602 ksxdcd quangminh88 nguyenxviet
Related
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

image


Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

   Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
   Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
   Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
   Chương 4: Phong cách giao tiếp
   Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
   Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
   Chương 7: Thương lượng
   Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
   Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
   Chương 10: Giao tiếp văn phòng
   Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

Thông Tin Về Sách

Dạng file: PDF

Dung lượng: 18.8 MB

Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Tác giả: TH.S Chu Văn Đức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Same genre with Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Improve Your IELTS Listening And Speaking Skills [PDF/ MP3][V.T.B.T] [Kỹ Năng Mềm] Cách ứng xử với người khó chịu - Rick Brinkman, Rick Krischner [PDF]Upgrade Your Writing Series 10 DVDs English [DVD]Đề thi , Đáp án tuyển sinh Đại học - Cao đẳng khối A-B-C-D ( năm 2007 - 2011 ) [PDF]7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt - Sean Covey [PRC]Software Architecture Design Patterns in Java by Partha Kuchana [pdf]Kỹ Thuật Ném Dao Của NinJa Nhật Bản (ENG) [PDF]

Comment for Giáo trình kỹ năng giao tiếp

    Only members can create comment.