Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Download Giáo trình kỹ năng giao tiếp 
Small Description
Basic Info
Uploaded by24hfangem (User) at 2011-09-20 17:23:40
Action
Social
  • 4
Hot Meter
  • Views: 421
  • Hits: 54
  • Snatched: 32 x time(s)
  • Last Action: 2014-07-29 18:01:52
Peers1 Seeder | 0 Leecher
Related
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

image


Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

   Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
   Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
   Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
   Chương 4: Phong cách giao tiếp
   Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
   Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
   Chương 7: Thương lượng
   Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
   Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
   Chương 10: Giao tiếp văn phòng
   Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

Thông Tin Về Sách

Dạng file: PDF

Dung lượng: 18.8 MB

Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Tác giả: TH.S Chu Văn Đức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Same genre with Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Upgrade Your Writing Series 10 DVDs English [DVD]Thuyết phục bằng tâm lý - Robert B.Cialdini [CHM]Võ thuật cổ truyền Việt Nam[pdf]Insanity®: 60-Day Total Body Conditioning WorkoutNhững lá thư người cha gửi cho con gái - Jawaharlal Nehru [PRC]Giáo trình quỹ gen và bảo tồn quỹ gen [PDF]

Comment for Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Only members can create comment.