Tâm Lý Học Đám Đông-Gustave Le Bon [PDF]

Download Tâm Lý Học Đám Đông-Gustave Le Bon [PDF] 
Small Description
Basic Info
Uploaded bynoruta (CONFIDENTIAL) at 2011-12-01 08:27:44
Action
Social
  • 40
Hot Meter
  • Views: 1775
  • Hits: 457
  • Snatched: 359 x time(s)
  • Last Action: 2014-10-30 20:28:51
Peers4 Seeder | 0 Leecher

CODE
Gustave Le Bon (1841 - 1931) là nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp với lí thuyết về đám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời.
Những tác phẩm nền tảng nhất của Le Bon là Quy luật tâm lí về sự tiến hoá của các dân tộc cách mạng Pháp và tâm lí học về các cuộc cách mạng (La Révolution française et la psychologie des révolutions, 1912) và Tâm lí học đám đông (La Psychologie des foules, 1895). Các tác phẩm khác của Le Bon bao gồm: Tâm lí học về chủ nghĩa xã hội (Psychologie du socialisme, 1898), Bài học tâm lí từ cuộc chiến tranh châu Âu (Enseignements psychologiques de la guerre Européenne, 1915), Tâm lí học thời đại mới (La psychologie destemps nouveaux, 1920) và Một thế giới mất cân bằng (Le déséquilibre du monde, 1924)... (Les Lois psychologiques de l’évolution des peuples, 1894), C
Le Bon tập trung nghiên cứu về tính cách và tinh thần của các dân tộc, những ưu thế và quá trình phát triển của các chủng tộc. Ông đặt lên hàng đầu khái niệm vô thức tập thể mà chính Freud đã thừa nhận vai trò của nó đối với các nghiên cứu về phân tâm học của mình. Le Bon cho rằng con người được xác định bởi những nhân tố sinh học và tâm lí học. Trong những quy luật lớn thường xuyên chỉ đạo sự tiến triển chung của mỗi nền văn minh, “những quy luật phổ biến nhất, khó quy giản nhất được sinh ra từ cấu tạo tinh thần của những chủng tộc” (Quy luật tâm lí về sự tiến hoá của các dân tộc). Thực ra, mỗi dân tộc “đều có một cấu tạo tinh thần cố định như
tính chất giải phẫu học của nó” (sách đã dẫn), được biểu hiện trong “tâm hồn” nó. Tất cả các thể chế, niềm tin, mọi nghệ thuật của một dân tộc, chỉ là “mạng lưới hữu hình trong tâm hồn vô hình của nó”. Chủng tộc cũng núp bóng trong mỗi cá nhân cấu thành một dân tộc; nó chi phối mọi hành động, mọi ham muốn, mọi xung năng của anh ta, nó tạo nên vô thức tập thể của anh ta...Mục lục :

Lời tựa: Thời đại của đám đông
Tập 1 - Tâm hồn đám đông
Chương 1: Các đặc tính chung của đám đông. Quy luật tâm lý học về sự đồng
nhất tâm hồn của đám đông
Chương 2: Tình cảm và đạo đức của đám đông
Chương 3: Những ý tưởng, những lập luận và trí tưởng tượng của đám đông
Chương 4: Những hình thức tôn giáo có trong tất cả các niềm tin của đám đông
Tập 2 - Các quan điểm và đức tin của đám đông
Chương 1: Những động lực từ xa của các đức tin và quan điểm của đám đông
Chương 2: Những động lực trực tiếp của các quan điểm của đám đông
Chương 3: Những lãnh đạo của đám đông và phương tiện thuyết phục của họ .
Chương 4: Ranh giới của sự thay đổi của các quan điểm nền tảng và các nhận
xét của đám đông
Tập 3 - Phân loại và mô tả các dạng k
hác nhau của đám đông

Tags

Other releases

Same genre with Tâm Lý Học Đám Đông-Gustave Le Bon [PDF]

Giáo Trình Hán Ngữ Sơ Cấp | 汉语教程 - Trần Thị Thanh Liêm [PDF]Binh Pháp Tôn Tử Trong Nghệ Thuật Tán Gái [PDF]4  Cambridge dictionary rarStudy English - IELTS Preparation (3 Series) [ISO]Ngữ pháp -Và các thì trong Tiếng Anh [HTM]Tìm Hiểu Về Công nghệ WAP [PDF]

Comment for Tâm Lý Học Đám Đông-Gustave Le Bon [PDF]

Only members can create comment.