[AudioBook]Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung[mp3]

Download [AudioBook]Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung[mp3] 
Small DescriptionAudio Truyện Kiếm Hiệp Thiên Long Bát Bộ
Basic Info
Uploaded bygakonlonton (User) at 2012-09-22 08:54:46
Action
Social
  • 35
Hot Meter
  • Views: 1845
  • Hits: 363
  • Snatched: 227 x time(s)
  • Last Action: 2014-09-30 21:45:26
Peers0 Seeder | 1 Leecher
Tên truyện: Thiên Long Bát Bộ
Tác giả: Kim Dung
Diễn đọc: VOV Giao Thông
Nguồn truyện: VOV Giao Thông - vov.vn
Số phần: 99
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước khác nhau: Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Với tác phẩm này, Kim Dung muốn nói đến mối quan hệ nhân - quả giữa chính bản thân các nhân vật với gia đình, xã hội, dân tộc, đất nước. Câu truyện xảy ra vào thời Bắc Tống và còn bao gồm các cuộc chiến tranh giữa nhà Tống, Đại Lý, Đại Liêu, Thổ Phồn và Tây Hạ.

Tags

Other releases

Same genre with [AudioBook]Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung[mp3]

Thái độ sống tạo nên tất cả - Dada J. P. Vakswani [PDF/ MP3]American English File (Full) [PDF | MP3 | CD-ROM]Oxford - Tactics for Listening - Developing / Jack C. Richards [MP3]101 Truyện Mẹ Kể Con Nghe - Nguyễn Tiến Chiêm [MP3]Listening_Strategies_for_IELTSABC Pronunciary - Dạy Phát Âm Chuẩn Anh - Mỹ [PDF/ AVI]

Comment for [AudioBook]Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung[mp3]

Only members can create comment.