Đọc và viết thư bằng tiếng Anh [PDF]

DownloaddownloadĐọc và viết thư bằng tiếng Anh [PDF]Unbookmarked
Social

Uploaded bycutun12393 (Crazy User) at 2012-09-04 16:45:33
Small Descriptionone more useful ebook for you all <3
Basic InfoSize: 2.57 MB
Category: Book
Genre: Tài liệu
Actionreport Report torrent
Hot MeterViews: 1788
Hits: 925
Snatched: 753 x time(s)
Last Action: 2014-04-19 13:31:34
Peers18 Seeder | 0 Leecher
Thanks by  nh0ccan1320 mopie tangdurose97 trumsobian GShock shadowboy dungehd dunggenzo tican123 ksxdcd maxtor2rock Hinl solus183 songsongtu mrthanh1989 niit avarido vutrinh vinhsg dinhcuong28 and more (thanks from 78 users in total)
Related
Biên soạn: Gs. Hoàng Phúc
Đọc và viết thư bằng tiếng Anh

- Hướng dẫn cho bạn cách đọc tiếng Anh nhanh nhất
- Sách có kèm theo biểu mẫu thư hướng dẫn các bạn cách viết tiếng Anh
- Là phương pháp học tiếng Anh nhanh nhất giúp cho các bạn mau biết đọc và viết tiếng Anh.


Trong Giao tiếp hàng ngày chúng ta cần đến ngôn ngữ, vậy ngôn ngữ đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống và việc sử dụng ngôn ngữ như thế nào để cảm hóa lòng người, để đạt được mục đích lại là một vấn đề quan trọng hơn. Ngoài giai tiếp bằng lời thì việc viết thư, giao tiếp qua điện thoại cũng rất quan trọng.

Chúng tôi biên dịch cuốn “Thực hành viết thư tiếng Anh” xoay quanh những mẫu thư thương mại, cảm ơn, đặt phòng khách sạn, hẹn gặp, hoãn lại và hủy bỏ cuộc hẹn…Nhằm giúp các bạn có trong tay một cuốn sách mẫu quý giá để tham khảo và tự tin hơn khi viết một lá thư trong công việc..

Same genre with Đọc và viết thư bằng tiếng Anh [PDF]

Tổng Hợp Các Bài Tập Tự Học Lập Trình Flash[PDF]Điểm tựa của niềm tin - Nhiều tác giả [PDF]Adobe Flash Professional CS5 Classroom in a Book [PDF]Tạp chí thế giới update - chủ đề Công nghệ (TV, PC, CAM...) [iPad vs iPhone User] [2011] [PDF] Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp[PDF]bí mật Trân Châu CảngGiáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh [PDF]

Comment for Đọc và viết thư bằng tiếng Anh [PDF]

    Only members can create comment.