Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

Download Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF] 
Small DescriptionAn toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm
Basic Info
Uploaded byAG (SniperAG) at 2012-06-11 12:19:49
Action
Social
  • 30
Hot Meter
  • Views: 1244
  • Hits: 202
  • Snatched: 116 x time(s)
  • Last Action: 2014-07-30 07:52:59
Peers0 Seeder | 0 Leecher


image

An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm

Other releases of Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

Same genre with Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

[Event book] Kỹ thuật sửa chữa xe máy [CHM]Bộ sưu tập ngư nghiệp [PDF]BARRON's Writing TOEFL iBT [PDF - AUDIO][Mỗi Ngày Một Cuốn Sách] Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp & Hậu Kiếp [.prc][Event book] Bộ sưu tập kỹ năng làm việc nhóm [PDF]Vũ Trụ Trong Một Vỏ Hạt [PRC]

Comment for Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

Only members can create comment.