Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

DownloaddownloadVệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]Unbookmarked
Social

Uploaded byAG (SniperAG) at 2012-06-11 12:19:49
Small DescriptionAn toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm
Basic InfoSize: 44.98 MB
Category: Book
Genre: Tài liệu
Source: PDF
Team: VTBT
Actionreport Report torrent
Hot MeterViews: 1230
Hits: 202
Snatched: 116 x time(s)
Last Action: 2014-07-22 09:16:33
Peers0 Seeder | 0 Leecher
Thanks by  HungNguyenfx bitmanLeechwarned hatoji3000 webhanquoc thereal1602 sok0ol pingcu89 lumos_vn k2namanh sweetboy2805 guiltygearxxLeechwarned quyendn cicoli thanhviet170906 Nhanthemacphu huynhphihung moonlight trienchieu12 meobeoi laputa1986Leechwarned and more (thanks from 30 users in total)
Related


image

An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm

Same genre with Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

 Nghệ Thuật Bán Lẻ - Xây Dựng Chiến Lược Hiệu Quả Cho Các Cửa Hàng Bán Lẻ [PDF]Những Cách Buộc Dây Giày Và Thắt Cravat Thú Vị [PRC]Trọn bộ 2CD Life line 1 và Life line 2 (giao tiếp tiếng anh)Đọc và viết thư bằng tiếng Anh - Gs.Hoàng Phúc [PDF]Những Kẻ Xuất Chúng – Malcolm Gladwell [PRC]Thẩm định dự án đầu tư - Ebook [PDF]Goden Basic English. nhiều tác giả

Comment for Vệ sinh và an toàn thực phẩm _ TS Nguyễn Đức Lượng & TS Phạm Minh Tâm [PDF]

    Only members can create comment.

    Note from VTBTClose

    Seed cho người tới sau nhé bạn