Bài giảng và Bài tập+Lời giải Kinh Tế Vi mô 2 [DOC/ PDF]

Download Bài giảng và Bài tập+Lời giải Kinh Tế Vi mô 2 [DOC/ PDF] 
Small Description
Basic Info
Uploaded byPhongToBias (User) at 2012-02-11 10:05:11
Action
Social
  • 11
Hot Meter
  • Views: 3775
  • Hits: 115
  • Snatched: 44 x time(s)
  • Last Action: 2014-10-19 07:53:50
Peers0 Seeder | 0 Leecher

CODE
Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.
Kinh tế học vĩ mô là một lĩnh vực tổng quát nhưng có hai khu vực nghiên cứu điển hình:
nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả của biến động ngắn đối với thu nhập quốc gia (còn gọi là chu kỳ kinh tế), và
nghiên cứu những yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Các chuyên gia kinh tế học vĩ mô phát triển các mô hình để giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố như thu nhập quốc gia, sản lượng, tiêu dùng, thất nghiệp, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, buôn bán đa quốc gia và tài chính đa quốc gia. Các mô hình này và các dự báo do chúng đưa ra được cả chính phủ lẫn các tập đoàn lớn sử dụng để giúp họ phát triển và đánh giá các chính sách kinh tế và các chiến lược quản trị.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian săm soi toz của mình:vn:

Tags

Other releases

Same genre with Bài giảng và Bài tập+Lời giải Kinh Tế Vi mô 2 [DOC/ PDF]

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Cẩm Nang Giúp Thành Công Cho Những Người Dám Nghĩ Dám Làm [PRC]Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2007 Full [PDF]Phong Lan Việt Nam - Trần Hợp [PDF]32 nguyên tắc căn bản [PRC]Accounting Dictionary [PDF]Bí Ẩn Về Tiền Kiếp Hậu Kiếp - Đoàn Văn Thông [HTML]

Comment for Bài giảng và Bài tập+Lời giải Kinh Tế Vi mô 2 [DOC/ PDF]

Only members can create comment.